Cynorthwyydd Hamdden (Canolfan Chwaraeon) - #5529353

Gower College Swansea


Date: 24/06/2022
City: Swansea, Wales
Salary: £10 per hour
Contract type: Full time
Gower College Swansea

Dyma gyfle gwych i Gynorthwyydd Hamdden ymuno â thîm brwdfrydig ac egnïol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio tua 5-10 awr yr wythnos dros benwythnos mewn rôl hwyliog a phleserus.

Dan arweiniad y Rheolwr a’r Goruchwyliwr Dyletswydd, byddwch yn gyfrifol am weithredu’r Ganolfan Chwaraeon sydd wedi’i leoli ar gampws bywiog Tycoch.

Bydd eich cyfrifoldebau’n cynnwys goruchwylio partïon plant (wrth redeg), hyfforddi gweithgareddau a chynnal sesiynau cyflwyno i’r gampfa. Byddwch hefyd yn gosod ac yn datod offer, yn ogystal â chyflawni dyletswyddau cadw ty megis glanhau a diogelwch.

Bydd gennych 5 cymhwyster TGAU (graddau A-C) neu’r cyfwerth a sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol. Mae tystysgrif hyfforddi chwaraeon yn ddymunol yn yr un modd â chymhwyster cymorth cyntaf.

Os ydych chi’n credu eich bod yn meddu ar y sgiliau uchod, cysylltwch â ni!

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.


Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

How to apply

To apply for this job you need to authorize on our website. If you don't have an account yet, please register.